Duurzame toekomst voor bedrijven in Zeeland

Om een duurzame toekomst van onze regio te waarborgen, moeten maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van transitie op de thema's energie, klimaat, landbouw, voeding en gezondheid aangepakt worden door de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. Hoewel bedrijven de urgentie voelen, gaat het concreet uitvoeren van maatregelen niet vanzelf. Vaak ontbreekt het aan tijd en kennis om ze effectief aan te pakken. Verschillende organisaties ondersteunen bedrijven bij het implementeren van deze transities, waarbij Transitiecoaching als de meest succesvolle aanpak wordt beschouwd. KicMPi heeft deze aanpak ontwikkeld en werkt aan een plan om deze in de regio Zeeland uit te rollen.
 

Lees meer

 

 

1. Inleiding

In dit rapport doen we een voorstel voor de implementatie van Transitiecoaching. We brengen de aanpak in beeld, laten ondernemers vertellen over hun behoeften en delen (succes)verhalen van ervaringsdeskundigen. We nemen de energietransitie als uitgangspunt, maar kijken ook of deze aanpak voor andere transities geschikt is. Daarnaast kijken we welke organisaties in onze regio een rol kunnen c.q. willen spelen en welke middelen hiervoor nodig zijn.

1. Inleiding

In dit rapport doen we een voorstel voor de implementatie van Transitiecoaching. We brengen de aanpak in beeld, laten ondernemers vertellen over hun behoeften en delen (succes)verhalen van ervaringsdeskundigen. We nemen de energietransitie als uitgangspunt, maar kijken ook of deze aanpak voor andere transities geschikt is. Daarnaast kijken we welke organisaties in onze regio een rol kunnen c.q. willen spelen en welke middelen hiervoor nodig zijn.

2. De energietransitie

In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord gesloten met als doel om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De Nederlandse regering heeft het Klimaatakkoord van 2015 vertaald naar een nationaal klimaatakkoord. Hieruit zijn de Regionale Energiestrategieën (RES) voortgekomen.

2. De energietransitie

In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord gesloten met als doel om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De Nederlandse regering heeft het Klimaatakkoord van 2015 vertaald naar een nationaal klimaatakkoord. Hieruit zijn de Regionale Energiestrategieën (RES) voortgekomen.

3. De uitdaging

De uitdaging voor bedrijven is groot en het doorvoeren van maatregelen gaat niet vanzelf. In dit hoofdstuk laten we ondernemers aan het woord uit verschillende sectoren die allemaal tegen hun eigen uitdagingen aanlopen. Van een multinationale asset owner met een hoge energieconsumptie tot een lokaal mkb-bedrijf met zowel innovatieve oplossingen om uitstoot te reduceren als hun eigen transitie-uitdaging. 

 

3. De uitdaging

De uitdaging voor bedrijven is groot en het doorvoeren van maatregelen gaat niet vanzelf. In dit hoofdstuk laten we ondernemers aan het woord uit verschillende sectoren die allemaal tegen hun eigen uitdagingen aanlopen. Van een multinationale asset owner met een hoge energieconsumptie tot een lokaal mkb-bedrijf met zowel innovatieve oplossingen om uitstoot te reduceren als hun eigen transitie-uitdaging. 

 

4. Succes in beeld

De aanpak die KicMPi voor ogen heeft om de transities bij mkb-bedrijven te realiseren, is niet geheel nieuw. Het bevat elementen die elders al hun succes bewezen hebben. Ervaringsdeskundigen vertellen erover. In dit hoofdstuk kijken we naar hoe de provincie Noord-Brabant haar ondernemers helpt met digitalisering via het Datacoaching initiatief en naar de aanpak binnen het landelijke Project 6-25 die gericht is op CO2-besparing bij bedrijven.

4. Succes in beeld

De aanpak die KicMPi voor ogen heeft om de transities bij mkb-bedrijven te realiseren, is niet geheel nieuw. Het bevat elementen die elders al hun succes bewezen hebben. Ervaringsdeskundigen vertellen erover. In dit hoofdstuk kijken we naar hoe de provincie Noord-Brabant haar ondernemers helpt met digitalisering via het Datacoaching initiatief en naar de aanpak binnen het landelijke Project 6-25 die gericht is op CO2-besparing bij bedrijven.

5. De aanpak

Met Transitiecoaching heeft KicMPi een aanpak ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in hun (energie)transitie. Deze aanpak is tot stand gekomen op basis van input van ondernemers en feedback van stakeholders zoals Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, het Zeeuws Energieakkoord, North Sea Ports en Smart Delta Resources. Ook succesvolle ervaringen met Data Coaches in West-Brabant en opgedane kennis en ervaring in het Expertplatform van het Zeeuws Energieakkoord hebben aan de ontwikkeling van de aanpak bijgedragen.

5. De aanpak

Met Transitiecoaching heeft KicMPi een aanpak ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in hun (energie)transitie. Deze aanpak is tot stand gekomen op basis van input van ondernemers en feedback van stakeholders zoals Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, het Zeeuws Energieakkoord, North Sea Ports en Smart Delta Resources. Ook succesvolle ervaringen met Data Coaches in West-Brabant en opgedane kennis en ervaring in het Expertplatform van het Zeeuws Energieakkoord hebben aan de ontwikkeling van de aanpak bijgedragen.

6. De implementatie

Tijdens de ontwikkeling van de Transitiecoaching aanpak heeft KicMPi veel afgestemd met stakeholders in de regio. Dit heeft een kansrijke aanpak opgeleverd die rekening houdt met de werkwijze van andere (netwerk) organisaties. Ook is uitgebreid over de implementatie van Transitiecoaching gesproken. Hoewel het nut en belang van de aanpak voor iedereen duidelijk is, is niet iedere organisatie in staat de aanpak direct in de eigen organisatie toe te passen. We gaan daarom uit van een gefaseerde aanpak die begint bij KicMPi en een aantal kernpartners en gaandeweg uitgebreid zal worden.

6. De implementatie

Tijdens de ontwikkeling van de Transitiecoaching aanpak heeft KicMPi veel afgestemd met stakeholders in de regio. Dit heeft een kansrijke aanpak opgeleverd die rekening houdt met de werkwijze van andere (netwerk) organisaties. Ook is uitgebreid over de implementatie van Transitiecoaching gesproken. Hoewel het nut en belang van de aanpak voor iedereen duidelijk is, is niet iedere organisatie in staat de aanpak direct in de eigen organisatie toe te passen. We gaan daarom uit van een gefaseerde aanpak die begint bij KicMPi en een aantal kernpartners en gaandeweg uitgebreid zal worden.