Grote uitdagingen, concrete aanpak

Mondiale uitdagingen als energie-, grondstoffen-, klimaat-, landbouw-, voedings- en gezondheidstransitie zorgen voor grote uitdagingen op maatschappelijk en economisch gebied. Als regio kunnen we ons alleen van een duurzame brede welvaart verzekeren wanneer wij deze uitdagingen omarmen en vertalen in kansen. Dit vraagt een gerichte strategie van de overheid waarin de maatschappij en het bedrijfsleven worden uitgedaagd de transities concreet te maken. 

Bedrijven geven aan de urgentie van deze transities te voelen en dat ze hierin hulp kunnen gebruiken. Effectief aan de slag gaan met de genoemde transities vraagt namelijk focus en diepgaande kennis van techniek, technologie, specifieke businesscases en het leveranciersnetwerk. Het ontbreekt veel bedrijven aan deze kennis. Bovendien geven bedrijven aan dat het lastig is om een weg te vinden in het diverse aanbod in ondersteuning.

Vanuit (semi)overheden, kennisinstellingen, Impuls Zeeland en netwerk- en brancheorganisaties zoals de kennis- en Innovatienetwerken van Campus Zeeland wordt bedrijven op verschillende manieren ondersteuning aangeboden. Al deze organisaties hebben één of meerdere transities op de agenda staan en ondersteunen ondernemers in het concretiseren ervan in hun organisatie. Maar wie doet wat en hoe?

KicMPi

De aanpak die door verschillende partijen wordt gebruikt, blijkt in de praktijk te variëren en niet altijd succesvol te zijn. Toch lijkt er één aanpak met kop en schouders bovenuit te steken: Transitiecoaching.

Een aantal (Zeeuwse) organisaties, waaronder KicMPi, werkt al met een soortgelijke aanpak, maar nog steeds gaat het om aparte initiatieven; er mist nog cohesie met andere partijen. Die brug wil KicMPi nu slaan door de Transitiecoaching aanpak uit te breiden en meerdere partijen bij elkaar te brengen.

Provincie Zeeland heeft KicMPi gevraagd om één coherente werkwijze te definiëren en een plan van aanpak op te stellen om deze werkwijze in Zeeland uit te rollen.

De aanpak gepresenteerd in dit rapport combineert een aantal succesvolle manieren van ondersteuning: individuele begeleiding van een bedrijf door een onafhankelijke en technisch inhoudelijke coach, cross-sectorale afstemming en kennisbundeling tussen coaches en organisaties en actieve matchmaking tussen bedrijven en regionale leveranciers van oplossingen.

 

Naar de inleiding