Inleiding

In dit rapport doen we een voorstel voor de implementatie van Transitiecoaching. We brengen de aanpak in beeld, laten ondernemers vertellen over hun behoeften en delen (succes)verhalen van ervaringsdeskundigen. We nemen de energietransitie als uitgangspunt, maar kijken ook of deze aanpak voor andere transities geschikt is. Daarnaast kijken we welke organisaties in onze regio een rol kunnen c.q. willen spelen en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Uit de verhalen van de ondernemers blijkt wat voor hen het belang van met name de energietransitie is en hoe zij hierin ondersteund willen worden. De ervaringsdeskundigen lichten toe hoe zij met een vergelijkbare 1-op-1-coaching-aanpak succesvol ondernemers hebben ondersteund in de energie- en digitale transitie. Deze informatie hebben we gebruikt om onze aanpak verder vorm te geven. Het rapport sluit af met het voorstel van hoe KicMPi Transitiecoaching samen met een aantal partners zal gaan uitvoeren.

 

Naar de energietransitie

'Ondernemers vertelden ons zelf hoe zij geholpen willen worden'

Rutger van der Male, Programmamanager KicMPi

Rutger van der Male, programmamanager KicMPi

Over KicMPi

Het Kennis en Innovatiecentrum voor Maintenance in de Procesindustrie (KicMPi) is een vereniging van bedrijven die zich inzet om industrieel onderhoud efficiënter, duurzamer en veiliger te maken en zo de concurrentiepositie van de gehele onderhoudsketen te verbeteren.

  • KicMPi heeft ongeveer 60 leden in de regio Zuid-West Nederland en Vlaanderen. Dit zijn (petro)chemische fabrieken, onderhoudsbedrijven, technologieontwikkelaars en kennisinstellingen. 
  • De activiteiten van KicMPi zijn sterk gericht op digitalisering van onderhoudsprocessen, duurzaamheid en veiligheid en leveren daarmee een directe bijdrage aan de energietransitie, grondstoftransitie en digitale transitie.
  • KicMPi organiseert bijeenkomsten voor kennisuitwisseling, brengt vraag en aanbod bij elkaar en stimuleert innovatie door het opzetten van innovatieprojecten.
  • KicMPi is een van de K&I netwerken onder Campus Zeeland en werkt actief samen met andere K&I netwerken zoals het Zeeuws Energieakkoord, maar ook met initiatieven zoals Impuls Zeeland, BEMAS, World Class Maintenance, 6-25, etc.
  • Met het opzetten van de Transitiecoaching aanpak heeft KicMPi de ambitie om haar leden beter en doeltreffender te kunnen ondersteunen, maar ook om de samenwerking met netwerkpartners in de regio te versterken. Door het (cross-sectoraal) bundelen van kennis en krachten verwacht KicMPi veel synergievoordeel te kunnen behalen. De focus hierbij ligt met name op energietransitie.

 

Meer over KicMPi