De uitdaging

Het doorvoeren van maatregelen rondom de energietransitie gaat, zoals gezegd, niet vanzelf. In dit hoofdstuk gaan we verder in op de uitdagingen die ondernemers hierin tegenkomen. Dit doen we door hen zelf aan het woord te laten.

Het gaat om ondernemers uit zeer diverse bedrijven: de multinationale asset owner Century Aluminimum met een grote energieconsumptie, het lokale mkb-bedrijf ITIS dat zowel oplossingen biedt voor het reduceren van uitstoot en als onderneming zelf ook een transitie wil doormaken en Chabel, een leverancier van innovatieve isolatiematerialen die een uitdaging heeft om bij relevante probleemeigenaren onder de aandacht te komen.

Century Aluminum 

In de fabriek van Century Aluminum in Vlissingen worden anodes gemaakt voor het productieproces van aluminium. Daar is veel energie voor nodig, zowel uit aardgas als elektriciteit. Bedrijfsleider Robert Quak vertelt welke transitie het bedrijf hierin de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. 

“De eerste besparing die Century Aluminum deed, was de overname van deze anodefabriek in Nederland tien jaar geleden”, begint Robert. “Daarvoor haalden ze hun anoden uit China, maar dankzij de fabriek in Vlissingen realiseerden ze een significante logistieke besparing in kosten en CO2. Ze schaften bovendien twee splinternieuwe bakovens aan waardoor het energieverbruik direct werd gehalveerd.”

Lees het interview

Century

Chabel 

Een innovatief product lanceren kan een flinke uitdaging zijn. Zelf ben je overtuigd van de toegevoegde waarde ervan maar hoe kom je binnen bij jouw doelgroep om hen ook te overtuigen? Een warme introductie doet dan wonderen, weet ook Laurens Eckebus van Chabel. Chabel stond tien jaar geleden voor deze uitdaging bij de lancering van een innovatief isolatiemateriaal, Conti® Thermo-Protect. Inmiddels wordt het product wereldwijd gebruikt.

Lees het interview

Chabel

ITIS

Emissies reduceren en voorkomen wordt steeds belangrijker, zeker voor in de industrie. Daarbij moet niet alleen oog zijn voor de zichtbare uitstoot aan het einde van een productieproces, maar zeker ook voor de ‘onzichtbare’ uitstoot tijdens het proces zelf. Het Zeeuwse bedrijf ITIS kan hier een belangrijke rol in spelen, als ze de kans krijgen.

Vele tonnen aan grondstoffen en energie gaan vaak ongemerkt verloren tijdens een productieproces. “Bijvoorbeeld via slecht functionerende kleppen, defecte afsluiters en versleten stopbuspakkingen”, legt Colin Zegers uit. Hij is directeur-eigenaar van ITIS, een bedrijf gespecialiseerd in het testen en inspecteren van dergelijke industriële objecten.

Lees het interview

Itis

Hoewel bedrijven als Century Aluminimum, Chabel en ITIS enorm van elkaar verschillen, zijn er dus ook grote overeenkomsten te herkennen in de urgentie van energietransitie, hun individuele behoeften en de (externe) ondersteuning die ze kunnen gebruiken.

 • Het is niet makkelijk om zelf te bepalen welke stappen je het beste kan nemen in de energietransitie.
 • Beschikbare technieken en technologieën veranderen snel en ook de factoren die de business case beïnvloeden, zoals de energieprijs, zijn sterk aan verandering onderhevig.
 • De frisse blik van een buitenstaander c.q. transitiecoach kan, zeker bij kleinere bedrijven, van grote toegevoegde waarde zijn. Een transitiecoach moet aandacht hebben voor de specifieke omstandigheden van een bedrijf.
 • Belangrijke vereisten die worden gesteld aan deze buitenstaander zijn:
  • Diepgaande kennis van techniek en van de operationele processen van een bedrijf.
  • De transitiecoach moet onafhankelijk zijn en mag absoluut geen belang hebben bij leveranciers of concurrenten.
 • Het goed begrijpen van de problematiek en de uitdaging, maar ook het kunnen matchen van deze uitdaging aan een oplossing én leverancier is erg belangrijk. Bedrijven verwachten een zo concreet mogelijk advies waarin regionale partners die hen kunnen helpen in de uitvoering essentieel zijn.
 • Naast advies op het gebied van techniek en leverancier is inzicht in de business case ook belangrijk. 
 • Samenwerking en afstemming tussen organisaties zoals KicMPi en Impuls Zeeland wordt gezien als een meerwaarde. Uit recente gesprekken die KicMPi heeft gehad met diverse leden bleken bovenstaande beeld en behoefte bevestigd te worden.

Uit recente gesprekken die KicMPi heeft gehad met diverse leden bleken bovenstaande beeld en behoefte bevestigd te worden.

 

Naar het succes in beeld