Ervaringsdeskundigen aan het woord

De aanpak die KicMPi voor ogen heeft om de transities bij mkb-bedrijven te realiseren, is niet geheel nieuw. Het bevat elementen die elders al hun succes bewezen hebben. Ervaringsdeskundigen vertellen erover. In dit hoofdstuk kijken we naar hoe de provincie Noord-Brabant haar ondernemers helpt met digitalisering via het Datacoaching initiatief en naar de aanpak binnen het landelijke Project 6-25 die gericht is op CO2-besparing bij bedrijven.

Expertplatform energiebesparing, Age Balt 

Age Balt heeft ruim dertig jaar bij Dow Chemical gewerkt en is daarna als Programmamanager bij KicMPi begonnen. In opdracht van het Zeeuws Energieakkoord is hij ingezet bij het Expertplatform energiebesparing, een programma gericht op CO2-besparing bij de top 100 uitstoters van Nederland. Naar aanleiding hiervan is hij ook Zeeuwse mkb-bedrijven gaan coachen rondom energietransitie. 

Lees het interview

Age Blat

Provincie Noord-Brabant, Henk van Dijk 

Henk van Dijk is Beleidsadviseur Data, Economie en Life, Science & Health en heeft 13 jaar ervaring met 1-op-1-coaching van mkb-bedrijven bij innovatie. Hij is eveneens betrokken bij het project Datacoaching van Provincie Noord-Brabant. Ook hier wordt deze aanpak ingezet. 

“Het doel van het project Datacoaching is om mkb-bedrijven te helpen bij de digitaliseringstransitie”, begint Henk. 

Lees het interview

Belangrijkste succesfactoren

Uit de inspirerende verhalen van Henk en Age zijn veel waardevolle lessen te leren. De belangrijkste succesfactoren zijn: 

  • Door een 1-op-1-aanpak kan een coach optimaal inspelen op de individuele behoeftes van een ondernemer. 
  • Voor een ondernemer is vertrouwen erg belangrijk. Neem de tijd en investeer in het opbouwen van de vertrouwensband tussen een coach en ondernemer.
  • Een goede aanpak ontwikkel je voor de lange termijn. 
  • De frisse blik van een buitenstaander is waardevol, ook als deze uit een andere sector komt. 
  • Voor een succesvolle aanpak is een netwerk nodig van coaches, ondernemers en leveranciers. Het kunnen doorverwijzen naar geschikte leveranciers is essentieel om ondernemers snel in beweging te krijgen. 
  • Opleiding en training van coaches is belangrijk, zowel op technisch-inhoudelijk vlak als op het vlak van vaardigheden. Belangrijker is echter dat een coach voldoende (operationele) ervaring heeft opgedaan en kan inspelen op de dynamiek van een bedrijf.

 

Naar de aanpak